Onderzoek

Op basis van de onderzoeksvragen, wordt het onderzoek op maat samengesteld. Een intelligentieonderzoek neemt één ochtend in beslag. Een breed onderzoek, bijvoorbeeld naar ADD of ADHD, ASS, dyslexie of dyscalculie, neemt twee of drie (delen van) ochtenden in beslag. Hierbij wordt naar de verschillende aspecten van de informatieverwerking van een kind gekeken. Er wordt gebruik gemaakt van psychologische, neuropsychologische en didactische onderzoeksmiddelen en gedragsvragenlijsten. Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intakegesprek met de ouders plaats, dat ongeveer 1,5 uur duurt. In dit gesprek worden de onderzoeksvragen in overleg geformuleerd. Deze vragen worden opgenomen in een toestemmingsformulier. Dit formulier wordt ondertekend door de ouders en door kinderen vanaf 12 jaar. Na ondertekening kan het onderzoek plaatsvinden. Ongeveer twee weken na de laatste onderzoeksochtend vindt het adviesgesprek plaats, waarin de onderzoeksgegevens en het verslag uitgebreid besproken worden.

Daarnaast is screenend onderzoek gericht op een ontwikkelingsprobleem, zoals ADHD of ASS, mogelijk. Bij screenende diagnostiek wordt aan de ouders en de leerkracht gevraagd om gedragsvragenlijsten in te vullen. Het doel is om een eventuele DSM-classificatie te kunnen stellen. Indien nodig kan aanvullende diagnostiek verricht worden, zodat behandeling gericht kan plaatsvinden.

Praktijk Kind Jeugd School is een zelfstandig gevestigde solopraktijk. Samenwerking, intervisie en collegiaal overleg met verschillende disciplines, collega psychologen en scholen vormen een belangrijke voorwaarde om goede zorg te kunnen bieden.

Praktijk Kind Jeugd School
Annemarie Krahmer
Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
Gezondheidszorgpsycholoog BIG nr: 49056046525

A Hendrik Veenemanstraat 7, 5691 BA Son en Breugel
T 0499-769 071
M info@praktijk-kind-jeugd-school.nl
KvK 17249625