Praktijk Kind Jeugd School richt zich op een breed scala van vragen die ouders kunnen hebben als hun kind op de basisschool zit.

Zo kan het onduidelijk zijn waarom een kind moeite heeft met lezen en/of spellen. De ouders of de leerkracht kunnen zich afvragen of er sprake is van dyslexie. Een kind kan moeite hebben met het (technisch) rekenen en de leerachterstand wordt -ondanks extra oefening- steeds groter. De ouders of de leerkracht kunnen zich afvragen of er sprake is van dyscalculie. Een kind kan moeite hebben met het onthouden van informatie, waardoor het leerproces veel tijd kost. De ouders of de leerkracht vragen zich af wat de oorzaak is van het stagnerende leerproces en hoe een kind ondersteund kan worden. Een kind kan moeite hebben om zich goed te concentreren, makkelijk afleidbaar zijn, een traag werktempo hebben of veel slordigheidsfouten maken. De vraag kan bestaan wat de oorzaak is van de concentratieproblemen, of er wellicht sprake is van ADD of ADHD en hoe een kind ondersteund kan worden.

Het kan zijn dat de leerkracht bepaalde dingen opvalt in het gedrag, de communicatie of de sociale contacten van een leerling en zijn zorgen kenbaar maakt aan de ouders. De ouders of de leerkracht kunnen zich afvragen of er sprake is van een ontwikkelingsprobleem, zoals een autismespectrumstoornis (ASS). Een kind kan angstig reageren, zonder dat er een directe aanleiding lijkt te zijn. Een kind kan snel boos worden en gedragsproblemen kunnen in het dagelijks functioneren steeds meer op de voorgrond komen te staan. De ouders of de leerkracht kunnen zich afvragen wat de oorzaak van angstig of boos gedrag kan zijn en hoe een kind ondersteund kan worden. Het kan zijn dat er twijfel bestaat of een kind door kan stromen naar een volgende groep. In groep 7 of 8 kan het onduidelijk zijn welk niveau brugklas het beste bij het kind past.

Door middel van zorgvuldig en breed psychologisch, neuropsychologisch en didactisch onderzoek, wordt gekeken naar de mogelijke oorzaken van de problemen die een kind ondervindt. Op basis hiervan worden handelingsgerichte, praktische adviezen gegeven die een kind in het dagelijks leven kunnen ondersteunen, zowel thuis als op school.

Praktijk Kind Jeugd School
Annemarie Krahmer
Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
Gezondheidszorgpsycholoog BIG nr: 49056046525

A Hendrik Veenemanstraat 7, 5691 BA Son en Breugel
T 0499-769 071
M info@praktijk-kind-jeugd-school.nl
KvK 17249625