Praktijk Kind Jeugd School is een kleinschalige praktijk aan huis voor kinder- en jeugdpsychologie in Son en Breugel ten noorden van Eindhoven. De praktijk is gericht op kinderen en jeugdigen van 6 tot en met 16 jaar. Ouders kunnen hier onder andere terecht voor vragen over leren, intelligentie, dyslexie, dyscalculie, concentratie, geheugen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De vragen worden beantwoord door middel van zorgvuldig en breed psychologisch, neuropsychologisch en didactisch onderzoek. Op basis van objectieve onderzoeksgegevens kunnen handelingsgerichte, praktische adviezen op maat gegeven worden voor thuis en school. Na het onderzoek kan er aanvullend een gesprek op school plaatsvinden, waarin de onderzoeksresultaten en de adviezen besproken worden. Een persoonlijke, respectvolle en betrokken werkwijze staat centraal in het contact met kinderen en ouders.

Binnen deze praktijk kan ook kortdurende psychologische ondersteuning aan kinderen geboden worden. De hulpvragen en de belevingswereld van het kind worden hierbij als uitgangspunt genomen en een veilige leeromgeving vormt de basis. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, zoals oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en psycho-educatie. In de behandeling wordt uitgegaan van de sterke kanten van het kind, maar tegelijkertijd wordt gekeken hoe relatief zwakke kanten versterkt kunnen worden. Daarnaast kan in de praktijk kortdurende ouderbegeleiding of mediatietherapie geboden worden.

Het kan voor ouders soms moeilijk zijn om in het huidige brede behandelaanbod de juiste hulp voor hun kind te vinden. Praktijk Kind Jeugd School kan adviseren welke vorm van ondersteuning het beste past bij een kind. Om dit te onderzoeken worden één of twee gesprekken met een kind gevoerd. Er kan daarnaast gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen. In een oudergesprek wordt vervolgens besproken welke vorm van ondersteuning het meest geschikt lijkt.

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten of gesprekken kan gericht worden doorverwezen naar collega's in andere disciplines. Er kan verwezen worden naar een logopedist, een kinderarts, een kinderfysiotherapeut, een remedial teacher voor het basis- óf het voortgezet onderwijs, een speltherapeut of een collega psycholoog die een specifieke behandeling aanbiedt. Daarnaast kan huiswerkbegeleiding of vakspecifieke bijles geadviseerd worden.

Praktijk Kind Jeugd School
Annemarie Krahmer
Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
Gezondheidszorgpsycholoog BIG nr: 49056046525

A Hendrik Veenemanstraat 7, 5691 BA Son en Breugel
T 0499-769 071
M info@praktijk-kind-jeugd-school.nl
KvK 17249625