Praktijk Kind Jeugd School richt zich naast basisschoolleerlingen ook op jeugdigen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs .

Ouders kunnen in de praktijk terecht voor diverse vragen over de ontwikkeling van hun kind. In het voortgezet onderwijs kan er bijvoorbeeld twijfel ontstaan of een kind dyslectisch is. Dit gaat vaak om kinderen die op de basisschool hun lees- en spellingsproblemen hebben kunnen compenseren met een goede intelligentie. Doordat ze in het voortgezet onderwijs ook vreemde talen krijgen, kunnen ze op een breder vlak lees- en/of spellingsproblemen gaan ondervinden. Daarnaast kunnen kinderen veel moeite hebben met het (technisch) rekenen en met leerstof waarbij rekenen een rol speelt, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie. De vraag kan zijn of er sprake is van rekenproblemen óf van dyscalculie.

Kinderen kunnen in het voortgezet onderwijs moeite hebben met de concentratie en met de organisatie en planning van het huiswerk. In de lessen kan het de docenten opvallen dat ze dromerig of makkelijk afleidbaar zijn. De vraag kan bestaan wat hier de oorzaak van is, of er misschien sprake is van ADD of ADHD en hoe een kind ondersteund kan worden. Er kan twijfel bestaan over het juiste onderwijsniveau of welk profiel het beste bij de capaciteiten van een kind past. Een kind kan faalangst ontwikkelen terwijl de oorzaak niet duidelijk is. Een kind kan ongemotiveerd en onverschillig gedrag laten zien en voor ouders en docenten moeilijk bereikbaar worden. De vraag kan bestaan wat de oorzaak is van dit gedrag en hoe dit op een positieve manier omgebogen kan worden. Het kan zijn dat de communicatie en sociale contacten met leeftijdsgenoten niet vanzelfsprekend verlopen en dat een kind moeite heeft met veranderingen. Dit kan de vraag oproepen of er misschien sprake is van een autismespectrumstoornis (ASS) en hoe een kind ondersteund kan worden.

Door middel van zorgvuldig en breed psychologisch, neuropsychologisch en didactisch onderzoek, wordt gekeken naar de mogelijke oorzaken van de problemen die een kind ondervindt. Op basis hiervan worden handelingsgerichte, praktische adviezen gegeven die een kind in het dagelijks leven kunnen ondersteunen, zowel thuis als op school.

Praktijk Kind Jeugd School
Annemarie Krahmer
Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
Gezondheidszorgpsycholoog BIG nr: 49056046525

A Hendrik Veenemanstraat 7, 5691 BA Son en Breugel
T 0499-769 071
M info@praktijk-kind-jeugd-school.nl
KvK 17249625