Privacyverklaring Praktijk Kind Jeugd School

Praktijk Kind Jeugd School hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden, zorgvuldig onderzoek te doen en een rapportage op te stellen. De wet verplicht psychologen om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliƫnt het recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in het dossier is opgenomen van u en uw kind. Mocht het dossier feitelijke onjuistheden bevatten, dan kunt u vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u Praktijk Kind Jeugd School verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht de praktijk te verzoeken om vernietiging van (delen uit) het dossier. Voor alle rechten geldt dat er in principe wordt ingegaan op uw verzoek. Enkel als Praktijk Kind Jeugd School meent dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van een partner of kinderen, worden geschaad, kan een verzoek (gedeeltelijk) worden afgewezen.

Geheimhouding

Psychologen hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat Praktijk Kind Jeugd School alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind mag spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet psychologen het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoekt Praktijk Kind Jeugd School als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kind

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

Cookies

Om het gebruik van de website te optimaliseren, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst.

Google Analytics

Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Praktijk Kind Jeugd School heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google anonimiseert de IP-adressen, zodat een persoonlijk IP-adres niet kan worden gebruikt. Een bezoeker van deze website kan daardoor niet persoonlijk worden herleid.

Beveiliging e-mailverkeer

Om uw privacy te beschermen, verloopt het e-mailverkeer met Praktijk Kind Jeugd School via beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL).

Deze privacyverklaring is conform de richtlijnen van het NIP. Voor nadere informatie kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met Annemarie Krahmer.

Annemarie Krahmer

Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
Gezondheidszorgpsycholoog BIG nummer: 49056046525

Praktijk Kind Jeugd School

Hendrik Veenemanstraat 7
5691 BA Son en Breugel
T: 0499-769 071
E: info@praktijk-kind-jeugd-school.nl

Praktijk Kind Jeugd School
Annemarie Krahmer
Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
Gezondheidszorgpsycholoog BIG nr: 49056046525

A Hendrik Veenemanstraat 7, 5691 BA Son en Breugel
T 0499-769 071
M info@praktijk-kind-jeugd-school.nl
KvK 17249625