Behandeling

Praktijk Kind Jeugd School biedt ook kortdurende psychologische behandeling en begeleiding aan kinderen, jeugdigen en hun ouders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, zoals oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en psycho-educatie. De behandeling wordt op maat afgestemd op de hulpvraag van het kind en de ouders.

Voor aanvang van de behandeling vindt een intakegesprek met de ouders plaats, dat ongeveer 1,5 uur duurt. In dit gesprek worden de hulpvragen in overleg geformuleerd. Deze vragen worden opgenomen in een toestemmingsformulier. Dit formulier wordt voor aanvang van de gesprekken ondertekend door de ouders en door kinderen vanaf 12 jaar. Aanvullend kan gevraagd worden om gedragsvragenlijsten in te vullen, zodat gedrag objectief kan worden geïnventariseerd. Hulpvragen kunnen vervolgens zorgvuldig geformuleerd worden. Als tijdens de intakeprocedure blijkt dat Praktijk Kind Jeugd School geen passende behandeling kan bieden, wordt er gericht doorverwezen.

Het is ook mogelijk dat na diagnostisch onderzoek blijkt dat een kind baat heeft bij kortdurende psychologische ondersteuning. Als deze ondersteuning geboden kan worden door Praktijk Kind Jeugd School, dan kunnen de gesprekken direct starten na ondertekening van het toestemmingsformulier.

Daarnaast kan in de praktijk kortdurende ouderbegeleiding of mediatietherapie geboden worden. Hierbij leren ouders praktische vaardigheden die kunnen helpen om het gedrag van hun kind positief te beïnvloeden. Bij mediatietherapie verloopt de behandeling van een kind indirect via gesprekken met de ouders. Dit kan bijvoorbeeld bij jonge kinderen een effectieve manier van werken zijn.

Praktijk Kind Jeugd School is een zelfstandig gevestigde solopraktijk. Samenwerking, intervisie en collegiaal overleg met verschillende disciplines, collega psychologen en scholen vormen een belangrijke voorwaarde om goede zorg te kunnen bieden.

Praktijk Kind Jeugd School
Annemarie Krahmer
Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
Gezondheidszorgpsycholoog BIG nr: 49056046525

A Hendrik Veenemanstraat 7, 5691 BA Son en Breugel
T 0499-769 071
M info@praktijk-kind-jeugd-school.nl
KvK 17249625