Ook scholen kunnen een beroep doen op Praktijk Kind Jeugd School. Dit geldt zowel voor basisscholen als voor middelbare scholen.

Leerkrachten, interne begeleiders, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en mentoren kunnen advies inwinnen over de begeleiding van een (zorg)leerling. Daarnaast kan de praktijk een adviserende rol spelen in het overleg van het zorgteam op school. De specialistische kennis van een kinder- en jeugdpsycholoog kan dan worden meegenomen bij het opstellen van handelingsplannen voor leerlingen.

Het is ook mogelijk om ondersteuning te vragen voor leerlingbegeleiders en mentoren op het vlak van leerlingbegeleiding. De deskundigheid van docenten kan zo op een praktische manier bevorderd worden.

Tenslotte kunnen scholen een specifieke zorgvraag van een leerling in laten schatten door Praktijk Kind Jeugd School. Hiervoor is toestemming van de leerling en de ouders nodig. Het doel is om gericht door te verwijzen voor onderzoek en/of behandeling. Er wordt dan één of twee keer met een leerling gesproken en er vindt een gesprek met de ouders plaats. Met toestemming van de leerling en de ouders wordt het advies teruggekoppeld naar school.

Praktijk Kind Jeugd School
Annemarie Krahmer
Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd
Gezondheidszorgpsycholoog BIG nr: 49056046525

A Hendrik Veenemanstraat 7, 5691 BA Son en Breugel
T 0499-769 071
M info@praktijk-kind-jeugd-school.nl
KvK 17249625